مزایای ثبت ساعت مطالعه در دفتر برنامه ریزی هوشمند

بهترین نوع دفتر برنامه ریزی آن است که دارای میزان تست و ساعات مطالعه حقیقی و پیشنهادی باشد.همچنین دروس اختصاصی و عمومی و نیز زیر مباحث دروس را از هم تفکیک کرده باشد تا دانش اموز به طور دقیق تر به میزان مطالعه خود اگاه شود.

بدون وجود یک که دفتر برنامه ریزی هوشمند هیچ دانش آموزی قادر به ارزیابی دقیق وضعیت مطالعاتی خود نمی باشد!!

ما در کنکوریوم برای شما دفتر برنامه ریزی هوشمندی طراحی کردیم که دارای مزایای زیر می باشد:

  1. ثبت ساعت و تعداد تست زیر مبحث های هر درس
  2. دسترسی کامل به پرونده مطالعاتی در هر زمان
  3. عدم مفقود شدن اطلاعات ثبت شده  توسط دانش آموز
  4. بررسی تعادل مطالعاتی در یک نگاه با نمودارهای دایره ای
  5. نمایش نمودار میله ای پیشرفت در میزان مطالعه در هر بازه زمانی دلخواه
  6. مقایسه میزان مطالعه و تعداد تست شما با دانش آموزان دیگر
  7. نمایش نمودار میزان مطالعه تجمیعی روزانه و هفتگی هر درس
  8. نمایش نقاط ضعف و قوت برنامه ریزی
  9. تکمیل مباحث آزمون های آزمایشی و کسب آمادگی حداکثری