نیاز سنجی چیست و چه ضرورتی دارد؟

هر دانش آموز کنکوری برای داشتن یک برنامه مطالعاتی حتما در یکی از کنکور های آزمایشی شرکت خواهد کرد. همانطور که اطلاع دارید هر کدام از آزمون های آزمایشی در یک بازه های مشخصی آزمون های خود را مطابق محتوای تعیین شده برگزار می نمایند. بعضی از آنها هر دو هفته یکبارو بعضی سه هفته و یا ماهی یکبار هستند.قطعا هر دانش آموز بعد از ثبت نام در یکی از این آزمون های آزمایشی دغدغه مطالعه همه مباحث آزمون را در طی بازه تعیین شده دارد.

نیاز سنجی بدین معنی است که هر دانش آموز در ابتدای برنامه ریزی می بایست تعداد تست هایی را که مربوط به محتوای آزمون هست را برای هر درس بر طبق کتاب های کمک درسی که دارد محاسبه می کند و در سامانه کنکوریم ثبت می نماید. این کار به دانش آموز کمک می کند تا بداند برای آمادگی آزمون چه حجم کار تستی را برای هر درس باید انجام دهد.با این دیدگاه سهم درستی برای هر درس انتخاب کرده و برنامه ریزی دقیق تری خواهد داشت.

امکان جدیدی که سامانه هوشمند کنکوریوم در اختیار دانش آموز قرار داده نمایش میزان انجام شده از کل حجم تست های هر درس در هر لظه می باشد بدین معنی که دانش آموز می تواند هر روز با مراجعه به بخش گزارش پیش روی تست از حجم تست باقی مانده از هر درس اطلاع پیدا کند و اگر نیاز به اصلاح برنامه در هفته های آتی دارد انجام دهد.

بدون انجام فرآیند نیاز سنجی برنامه ریزی هدفمندی اجرا نخواهد شد!