امکانات جدید شبکه شاد در سال تحصیلی جدید

شبکه شاد در سال تحصیلی جدید به یک پلتفرم آموزشی تبدیل شده که امکانات خوبی را در اختیار دانش آموز و معلم قرار می دهد.

بنابراعلام همراه اول، تاکنون بیش از ١٠ میلیون کاربر بدون هیچ مشکلی شبکه شاد جدید را نصب کرده اند و طی چند روز آتی سایر دانش آموزان و معلمان نیز می توانند نسخه جدید که قابلیت های آموزشی-تعاملی فراوانی دارد را نصب نمایند.

امکانات و تغییرات نسخه جدید شاد:

زیباسازی و بازطراحی رابط کاربری
با توجه به اینکه بازه سنی کاربران شاد گستردگی دارد و بر اساس مطالعه روانشناسی و استفاده از نظرات کارشناسان، گرافیک و فناوری اطلاعات رابط کاربری و تجربه کاربری در نسخه جدید شاد تغییرات قابل توجهی داشته است، از جمله جذابیت های بصری رنگی و کاراکتر استفاده شده است.

احراز هویت و اعطای نقش به کاربران
در شاد سه گروه کاربری مدیر، معلم و دانش آموز بر اساس شماره همراه ثبت شده که احراز هویت می شوند. بر اساس یکی از این سه نقش می توان فیچرهای مناسب همان نقش را ارائه داد؛ برای مثال به محض ورود و احراز هویت مدیر مدرسه کلاس های مدرسه به صورت خودکار تعریف می شوند و نیازی به ساخت گروه های کلاسی نیست.

حضور و غیاب هوشمند
معلم می تواند با تعیین برنامه هفتگی کلاسی و با مراجعه به لیست کلاسها از وضعیت حضور هر یک از دانش آموزان اطلاع حاصل کند؛ در کلاس آنلاین به صورت خودکار هر هفت دقیقه حضور دانش آموزان ثبت شده و به معلم اطلاع داده می شود.

ارتباط زنده یک طرفه
سرویس ارتباط زنده یکطرفه تعریف می شود که در حال حاضر هر فردی که عضو گروه است می تواند با انتخاب گزینه پخش زنده برای افراد آن گروه ارتباط لایو یک طرف ایجاد کند و پخش زنده تا ٢۴ساعت قابل دانلود است.

پخش زنده کلاسی ارتباط زنده دوطرفه
بعد از ارائه سرویس یکطرفه، توسعه سرویس ارتباط زنده …